Privacybeleid

Lees hier het privacybeleid 

Happy2dee

Happy2dee is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Hildsven 160
1025 MH Amsterdam

KvK: 34356252
BTW nr: NL001729877B68

06 – 29 55 33 07
hello@happy2dee.nl

 

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Desirée Botterman, als je behandelende therapeut bij Happy2dee, een dossier aanleg met persoonlijke gegevens en verslaglegging van de sessies die we samen hebben. 

Aan persoonlijke gegevens noteer ik in ieder geval van jou:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

 

En mogelijk nog:

 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Werkervaring
 • Pasfoto
 • Competenties en interessegebieden
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens en ervoor zorg dat derden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier die ik digitaal opsla op mijn laptop dat met een wachtwoord beveiligd is en waar anderen niet op kunnen.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier gebruik ik voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Facturering

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Wordt de factuur voor je behandeling betaald door derden (je werkgever of een andere, met jou afgesproken, derde) dan zijn dit de gegevens die ik vermeld en noodzakelijk zijn zodat deze partij de factuur kan betalen:

 • Je naam;
 • De datum van het consult;
 • De naam van de behandeling, bv. intakegesprek, coachingsgesprek;
 • De kosten van het consult.

 

De gegevens in het dossier blijven voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de behandeling. Tenzij ik op grond van wettelijke regelgeving de gegevens langer moet bewaren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en indien hier onjuistheden in staan, kun je een verzoek doen om dit te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@happy2dee.nl en ik zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Happy2dee neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

www.happy2dee.nl is een website van Happy2dee.nl met online producten. Bij een bestelling worden ook je persoonlijke gegevens gevraagd. Dit is nodig om het gewenste product te kunnen leveren. Ook deze gegevens worden in mijn laptop opgeslagen en zijn beveiligd met een wachtwoord. 

De website van Happy2dee maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Happy2dee verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Happy2dee via hello@happy2dee.nl

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 november 2020.